Bonini, T. y Monclús, B. (Eds.) (2015). Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society. New York, London: Routledge.


Martí, J.M. y Monclús, B. (Coords.) (2014). Informe sobre la Ràdio a Catalunya 2007-2011. Bellaterra: Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona. | Link


Valero, J.L. (2012): La infografía digital. La visualización sintetica. Bosch: Barcelona


Martí, J.M. y Monclús, B. (Coords.) (2011). Informe sobre la Ràdio a Catalunya 2010. Bellaterra: Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona. | Link


Martí, J.M. y Monclús, B. (Coords.) (2010). Informe sobre la Ràdio a Catalunya 2009. Bellaterra: Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona. | Link


Martí, J.M. y Monclús, B. (Coords.) (2009). Informe sobre la Ràdio a Catalunya 2008. Bellaterra: Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.| Link


Martí, J.M. ; Monclús, B. (2008): Actes del 3r congrés de la ràdio a Catalunya , Bellaterra : Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la UAB


Martí, J.M. ; Monclús, B. (2008): Informe sobre la ràdio a Catalunya 2006-2007 , Bellaterra : Observatori de la Ràdio a Catalunya | Link


Prado, E. (2007): “La televisión local: entre el limbo regulatorio y la esperanza digital” , en AA.VV.: Alternativas a la televisión actual , Barcelona : Gedisa , p. 249-302


Hernández Gómez, J.B. (2007): El color dels records: càmeres fotogràfiques en el temps, Terrassa: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya


Martí, J.M. ; Monclús, B. (2006): Actes del 2n Congrés de la Ràdio a Catalunya , Bellaterra : Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona


Valero, J.L. (2006): El periodismo, motor de cultura y de paz , Bellaterra : Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona


Franquet, R. ; Soto, M. ; Ribes, X. ; Fernández Quijada, D. (2006): Assalt a la Xarxa. La batalla decisiva dels mitjans de comunicació online en català , Barcelona : Col·legi de Periodistes de Catalunya


Prado, E. ; Franquet, R. ; Ribes, X. ; Soto, M. ; Fernández Quijada, D. (2006): Televisió interactiva. Simbiosi tecnològica i sistemes d’interacció amb la televisió , Barcelona : Consell de l’Audiovisual de Catalunya | Link