iEnter Jornades sobre entreteniment audiovisual interactiu

Barcelona

28/02/2008 | 29/02/2008


L’objectiu de les jornades iEnter , celebrades al febrer de 2008 a Barcelona, va ser avançar en la comprensió de les relacions comunicatives que, amb finalitats lúdiques, s’estableixen entre els diferents participants dels sistemes audiovisuals (els interactors, la màquina, l’aplicació i el contingut).

L’entreteniment mediàtic reclama una major atenció per part dels investigadors de comunicació:

Els ciutadans dels països desenvolupats dediquem cada cop més part del nostre temps, i dels nostres recursos, a entretenir-nos amb produccions audiovisuals interactives. A més, les industries relacionades amb la producció audiovisual d’entreteniment creixen significativament.

L’entreteniment és un mecanisme de penetració cultural, ideològica, filosòfica, artística, psicològica i/o educativa. És precís observar-la, amb serietat, per enfortir les seves potencialitats d’aplicació positiva.

iEnter va apostar per l’anàlisi del entreteniment audiovisual interactiu des de diferents òptiques:

 • És receptiu a explicacions comunicatives, tecnològiques, culturals, antropològiques, econòmiques, psicològiques, socials, legislatives, filosòfiques i artístiques de l’entreteniment mediat en les societats actuals.
 • Valora especialment l’observació del comportament comunicatiu humà (v.g. els processos de recepció, els estudis sobre les audiències). Així,
 • Roman atent a tot anàlisi sobre els usos i efectes comunicatius de qualsevol format interactiu que utilitzi com a llenguatge d’expressió el so i la imatge.

iEnter va convidar a la reflexió sobre la creació i consum sobre la creació de:

 • Jocs per a diferents plataformes.
 • Aplicacions per a mòbils.
 • Continguts per a dispositius de realitat virtual, augmentada i mixta.
 • Desenvolupaments lúdics que es basen en la intel·ligència artificial.
 • Tecnologia persistent.
 • Narratives interactives.
 • Noves experiències de la televisió interactiva.
 • Aplicacions cross-media.
 • Noves arts, els dissenys i mitjans.