L’entrega de premis tindrà lloc el dia 26 de gener a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha atorgat el primer premi dels XXVIII Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, al doctor del GRISS Ignacio Bergillos García pel treball “Participación de la audiencia y televisión en la era digital. Propuesta de análisis y evolución de las invitaciones a la participación en la TDT y en otras plataformas”, dirigit per la catedràtica i investigadora del GRISS Rosa Franquet.

L’estudi analitza les propostes de participació que els sis principals prestadors espanyols promouen mitjançant les diferents plataformes de comunicació en l’entorn convergent i digital. En concret, examina com els operadors de televisió pretenen, d’una banda, establir un lloc de trobada i d’interacció amb una audiència cada vegada més fragmentada i, de l’altra, representar i incloure aquesta participació en la seva programació.
Consulta de textos complets:
Participación de la audiencia y televisión en la era digital. Propuesta de análisis y evolución de las invitacions a la participación en la TDT y otras plataformas.