Redes sociales y televisión Generalista en Europa (EU-5): Usos en pantalla y actividad en red de las audiencias

2016-2019

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

Investigadors principals: Matilde Delgado i Núria García

Resum: 

Un dels reptes als que s’enfrenten els operadors de televisió en l’entorn digital és la rentabilització de la seva convivència amb un conjunt creixent de noves formes de distribució i consum vinculades a Internet. En aquest context, la convergència de la televisió amb les xarxes socials sorgeix el concepte de televisió social, que fa referència sobretot a l’activitat que es genera a les xarxes socials a partir de la programació televisiva.

 
En aquest projecte, no obstant, volem centrar-nos en ambdós àmbits: Per una part ens interessem en l’ús que les cadenes generalistes europees fan en els seus programes de major audiència de les xarxes socials i, per una altra, per l’activitat que es genera a les pròpies xarxes, sigui aquesta de promoció editorial per part de les cadenes o generada pels usuaris de forma autònoma.
 
L’objectiu principal del projecte és precisament l’exploració de les sinergies que permeten innovar les estratègies en l’ús de les xarxes socials en relació als continguts més populars de la televisió als cinc grans mercats europeus: Italia, Espanya, França, Regne Unit i Alemanya.


Telerrealidad: nuevas estrategias publicitarias en la TDT generalista europea

2013-2015

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación

Investigador principal: Emili Prado.

Resum: El projecte de recerca se centra en l’estudi de les noves estratègies publicitàries en la programació info-show de les principals cadenes de TDT a França, Italia, Alemanya, Gran Bretanya i Espanya.

L’anàlisi es desenvolupa a partir de la tipologia validada en el projecte precedent (CSO2009-12822) sobre les formes publicitàries i la creada per l’observatori Euromonitor sobre els gèneres programàtics. Aquesta doble perspectiva, gèneres programàtics i publicitaris, ens permet identificar les estratègies de la publicitat a la telerrealitat, on s’acumula una major diversitat de formes publicitàries. La implantació de la TDT a Europa s’ha fet seguint un model de multiplicació de l’oferta de televisió en obert, cosa que extrema la lluita per la publicitat. El projecte ens permetrà a més, establir els índex de compliment de la normativa europea i de cadascun dels cinc estats.