Transformación de la televisión autonómica: debilitamiento del servicio público y perspectivas de desarrollo tecnológico en un entorno de crisis

2014-2017

Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia

Investigador principal: Ana Azurmendi

Resum: El projecte tracta d’analitzar els reptes de les televisions autonòmiques públiques en un entorn de crisis econòmica i de legitimitat. L’objectiu és aconseguir indicadors que permetin avaluar el servei públic d’aquests organismes.


Digital Media Project — Mapping Digital Media 

2010-2011

Finançament: OSI Europe Foundation

Investigador principal: Carles Llorens Maluquer

Resum: El projecte va consistir en detallar els canvis causats per les innovacions digitals a Espanya i determinar si han millorat o empitjorat la salut dels mitjans de comunicació i la seva afluència en la vida democràtica a Espanya.


Pluralismo y grupos de comunicación en España: la concentración de audiencias

2009-2012

Finançament:: Ministerio de Educación y Ciencia

Investigador principal: Carles Llorens Maluquer

Resum: La investigació va analitzar l’impacte de la concentració dels grups de comunicació a Espanya en els anys 2008-2012 a partir de l’anàlisi de l’audiència de cadascun dels mitjans de comunicació de cada grup. Els resultats mostren el poder de la televisió i la sobre representació dels grups estrictament periodístics.