De la hegemonía a la competencia: transformaciones en las estrategias programáticas de las televisiones públicas europeas en los últimos 30 años (UE5) (30PUBTV)

2019-2022

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Investigadores principals: Núria Garcia Muñoz i Matilde Delgado


Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis (GRISS)

2014-2016

Finançament: AGAUR-Generalitat de Catalunya

Investigador principal: Emili Prado i Picó


Estrategias de los operadores radiofónicos para hacer frente al actual crisis económica en el contexto digital

2013-2016

Finançament: Observatori de la Ràdio a Catalunya

Investigador principal: Josep Maria Martí Martí

Resum: La crisi econòmica global està colpejant durament als vells mitjans de comunicació de masses; aquest fet és particularment observable en determinats paisos europeus. Els operadors radiofònics es troben atrapats en una situació extremadament complexa, amb un model de negoci basat en l’entorn analògic i sense cap clara visió empresarial d’oportunitats de negoci a la xarxa; al mateix temps que han de fer front als desafiaments tecnològics com la fragmentació d’audiències, les noves formes de consum mediàtic, la caiguda dels ingressos publicitaris, la sobreabundància de continguts en les múltiples plataformes de distribució i la modernització de les estructures empresarials obsoletes, entre altres aspectes.

Aquest projecte analitza com les principals emissores radiofòniques públiques i privades a Espanya i Catalunya estan afrontant els canvis marcats pel nou context tecnològic i econòmic. S’examinen les estratègies corporatives que aquests operadors estan desenvolupant en el seu model de negoci, principalment pel que fa a les vies de finançament (en especial la inversió publicitària), les rutines productives, i la oferta de continguts multiplataforma, entre altres aspectes.


Telerrealidad: nuevas estrategias de integración publicitaria en la TDT generalista europea 

2013-2015

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

Investigador principal: Emili Prado i Picó


La radio 2.0 y los jóvenes. Oportunidades de la radio online como catalizador de la audiencia juvenil para la antena convencional

2011-2013

Finançament: Observatori de la Ràdio a Catalunya

Investigador principal: Maria Gutiérrez García y Belén Monclús Blanco

Resum: Després de la culminació de la investigació “La radio y los jóvenes. Problemàtica actual y tendencias de futuro”, realitzada per l’OBS entre 2008 i 2010 per encàrrec de l’Associació Catalana de Radio, es va observar el potencial d’internet, concretament de la ràdio online i de les xarxes socials, com a nous espais virtuals radiofònics per a la captació i fidelització de l’audiència juvenil, també extensible a altres segments de la població.

Aquest projecte recull el testimoni d’aquella primera investigació i planteja una nova fase d’estudi centrada en el nou ecosistema radiofònic online. L’estudi focalitza el seu interès científic principalment en les estratègies programàtiques i en les sinergies entre l’antena analògica i la online. S’analitzen qüestions com la adaptació de les polítiques programàtiques per adequar-se als nous models de difusió i distribució de la senyal radiofònica, la continuïtat entre la graella convencional i la ciberradio, i la gestió de la participació i la interacció amb l’audiència, especialment per a determinar el rol de l’audiència (oient/usuari) en la construcció del discurs radiofònic online i la seva repercussió on air, entre altres aspectes.


Innovaciones programáticas y de inserción publicitaria en la TDT generalista europea

2010-2012

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación

Investigador principal: Emili Prado i Picó