De la hegemonía a la competencia: transformaciones en las estrategias programáticas de las televisiones públicas europeas en los últimos 30 años (UE5) (30PUBTV)

2019-2022

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Investigadores principals: Núria Garcia Muñoz i Matilde Delgado


Redes sociales y televisión Generalista en Europa (EU-5): Usos en pantalla y actividad en red de las audiencias

2016-2019

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

Investigadors principals: Matilde Delgado i Núria García

Resum: 

Un dels reptes als que s’enfrenten els operadors de televisió en l’entorn digital és la rentabilització de la seva convivència amb un conjunt creixent de noves formes de distribució i consum vinculades a Internet. En aquest context, la convergència de la televisió amb les xarxes socials sorgeix el concepte de televisió social, que fa referència sobretot a l’activitat que es genera a les xarxes socials a partir de la programació televisiva.

 
En aquest projecte, no obstant, volem centrar-nos en ambdós àmbits: Per una part ens interessem en l’ús que les cadenes generalistes europees fan en els seus programes de major audiència de les xarxes socials i, per una altra, per l’activitat que es genera a les pròpies xarxes, sigui aquesta de promoció editorial per part de les cadenes o generada pels usuaris de forma autònoma.
 
L’objectiu principal del projecte és precisament l’exploració de les sinergies que permeten innovar les estratègies en l’ús de les xarxes socials en relació als continguts més populars de la televisió als cinc grans mercats europeus: Italia, Espanya, França, Regne Unit i Alemanya.


Innovaciones programáticas y de inserción publicitaria en la TDT generalista europea 

2010-2012

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada

Investigador principal: Emili Prado

Resum: Estudi de les formes d’inserció publicitària i l’establiment d’una tipologia que permeti validar l’observació sistemàtica de la publicitat en televisió.

L’anàlisi se centra en els canals generalistes de la TDT, públiques i privades, dels cinc grans mercats europeus (Espanya, Alemanya, Italia, Gran Bretanya i França) a partir de la metodologia creada per EUROMONITOR per a la televisió analògics en el Projecte SEJ2006-10067.

El projecte inclou com a objectiu principal presentar resultats sobre l’índex de saturació publicitària i l’índex de compliment de la normativa europea i la generada als cinc paisos.


Telerrealidad: nuevas estrategias de integración publicitaria en la TDT generalista europea

2007-2013

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada

Investigador principal: Emili Prado

Resum: Aquest projecte té com a objectiu principal conèixer les transformacions en el contingut de les TDT generalistes a Europa després de l’apagada analògica i en les relacions privilegiades que s’han establit entre els gèneres de la telerrealitat, que s’inclouen en el macrogènere info-show i les formes publicitàries. Aquest macrogènere es perfila com un dels més dinàmics en la generació de formats i dels més ràpids en la inclusió de noves formes publicitàries i noves modalitats d’inserció.

 


Representació de les dones als mitjans de comunicació

2007

Finançament: Institut Català de la Dona
Investigador principal: Núria García


Informe sobre el consum de la representació de les dones en els mitjans de comunicació

2006
Finançament: Institut Català de la Dona
Investigador principal: Núria García


La imagen de las mujeres en los medios audiovisuales desde la perspectiva etnográfica de las audiencias

2005
Finançament: Institut Català de la Dona
Investigadora principal: Núria García


Expertos y experiencias en educación y comunicación

2002
Finançament: Ajuntament de Barcelona
Investigadores principales: Miquel de Moragas y Núria García


Televisione e bambini: caratteri delle ricerche europee sui consumi e gli effetti

2001 – 2002
Finançament: Università della Svizzera italiana. Facultà di scienze della comunicazione
Investigador principal: Giuseppe Richeri


Cinemanía y Documanía. Los primeros canales temáticos de televisión por satélite dirigidos a la audiencia española

1993
Finançament: Academia
Investigadora principal: Núria García