De la hegemonía a la competencia: transformaciones en las estrategias programáticas de las televisiones públicas europeas en los últimos 30 años (UE5) (30PUBTV)

2019-2022

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Investigadores principals: Núria Garcia Muñoz i Matilde Delgado


Redes sociales y televisión Generalista en Europa (EU-5): Usos en pantalla y actividad en red de las audiencias

2016-2019

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

Investigadors principals: Matilde Delgado i Núria García

Resum: 

Un dels reptes als que s’enfrenten els operadors de televisió en l’entorn digital és la rentabilització de la seva convivència amb un conjunt creixent de noves formes de distribució i consum vinculades a Internet. En aquest context, la convergència de la televisió amb les xarxes socials sorgeix el concepte de televisió social, que fa referència sobretot a l’activitat que es genera a les xarxes socials a partir de la programació televisiva.

En aquest projecte, no obstant, volem centrar-nos en ambdós àmbits: Per una part ens interessem en l’ús que les cadenes generalistes europees fan en els seus programes de major audiència de les xarxes socials i, per una altra, per l’activitat que es genera a les pròpies xarxes, sigui aquesta de promoció editorial per part de les cadenes o generada pels usuaris de forma autònoma.

L’objectiu principal del projecte és precisament l’exploració de les sinergies que permeten innovar les estratègies en l’ús de les xarxes socials en relació als continguts més populars de la televisió als cinc grans mercats europeus: Italia, Espanya, França, Regne Unit i Alemanya.