Capítols de llibre

Martí,J.M.; Bonet, M.; Pérez-Portabella, A. (2008): “Sector audiovisual + universidade: a única interface posible. Deseño e acción de novas estratexias metodolóxicas docentes para a formación dos futuros profesionais da comunicación audiovisual”, en X. López, M. Quintas, S. Pego (coords.): Actas do II Congreso Galego Audiovisual, p. 217-231, Santiago de Compostela / A Coruña: Consello da Cultura Galega / Academia Galega do Audiovisual.


Martí, J.M. ; Bonet, M. ; Montagut, M. ; Pérez-Portabella, A. (2006): “Els estudis universitaris de comunicació audiovisual als Països Catalans” , en Treballs de Comunicació , 21 , Barcelona : Societat Catalana de Comunciació , p. 93-111 | Enllaç


Bonet, M. ; Pérez-Portabella, A. ; Martí, J.M. (2005): “Assignatures experimentals: pràctica i creativitat” , en Joaquim Casal et Anna Sastre (ed.): Didàctica i organització d’assignatures basades en l’experimentació , Barcelona , p. 31-38


Martí, J.M. ; Pérez-Portabella, A. ; Bonet, M. (2005): “Nuevos retos educativos ante el escenario de la universalización tecnológica” , en : Actas del V Congreso Internacional Virtual de Educación : UIB


Pérez-Portabella, A. ; Bonet, M. ; Martí, J.M. (2004): “El papel emergente de la comunicación audiovisual en los entornos formativos” , en II Congreso Online del Observatorio para la CiberSociedad


Pérez-Portabella, A. (2004): “Experimentació amb entorns docents creatius i dinàmics” , en Actes de les II Jornades IDES-UAB


Pérez-Portabella, A. (2004): “Projecte LAB. Eines metodològiques per incorporar suports multimèdia a les pràctiques docents” , en III Jornades d’innovació docent: L’espai europeu d’educació superior: un model formatiu basat en competències , Tarragona : Institut de Ciències de l’educació i el Vicerectorat de personal docent i investigador de la URV


Martí, J.M. ; Bonet, M. ; Pérez-Portabella, A. (2004): “Universidad y empresa: la única interfície posible” , en Actas del Segundo Congreso Galego do Audiovisual , Santiago de Compostela


Pérez-Portabella, A. (2003): “L’estudi de la història de la televisió a Catalunya” , en : Fonts per a l’estudi històric de la premsa, la ràdio, la televisió i el cinema : Arola Editors , p. 121-143


Pérez-Portabella, A. (1997): “La imagen sintética en la información televisiva” , en : Sexto Taller de Doctorado Europeo , Madrid , p. 103-113


Luzón, V. ; Pérez-Portabella, A. (1997): “La introducción de las nuevas tecnologías en los informativos televisivos” , en Actas de las IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Comunicación , Barcelona : AIJIC , p. 116-121


Articles 

Martí, J.M. ; Franquet, R. ; Pérez-Portabella, A. (2006): “Los estudios universitarios de comunicación ante el escenario de la universalización tecnológica” , en Telos , 67 , Madrid : Fundación Telefónica , p. 49-57 |Enllaç