Captura-de-pantalla-2016-01-31-a-las-15.22.16

Doctorat en Comunicació Audiovisual y Publicidad

| Facultat: Ciències de la Comunicació UAB

| Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat

| Contacte

| Web


Presentació

Els estudis de doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat preparen els estudiants en l’adquisició de les competències i les habilitats que condueixin a l’elaboració d’una recerca científica original de qualitat en comunicació, la tesi doctoral.

Aquests estudis de doctorat apleguen a un equip de doctors i doctores pioner en l’impuls d’investigacions innovadores de qualitat amb àmplia trajectòria investigadora i una dilatada experiència. Aquest reconeixement es materialitza en més de 120 tesis doctorals defensades, en la formació de doctors que han nodrit les plantilles d’empreses, centres nacionals i internacionals de recerca i de professorat a universitats espanyoles, europees i llatinoamericanes i en la participació dels docents del programa en altres estudis de doctorat nacionals i internacionals.

Els estudis de doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat, que són l’antecedent que fonamenta aquests nous estudis de doctorat, es van presentar a la darrera convocatòria de doctorat amb Menció cap a l’Excel·lència on van obtenir una valoració positiva per part de l’ANECA.

En els últims anys s’ha realitzat una tasca de transferència de coneixements a la societat, amb el propòsit de respondre als reptes que tenen plantejats tant la comunitat científica com el sector professional i industrial. Aquesta relació universitat-empresa-societat s’estableix mitjançant els diferents projectes d’investigació associats al programa de doctorat que han tingut el suport de diferents institucions i empreses.

 

 

 


Perfil del doctorat

Es prioritzarà als estudiants provinents de màsters universitaris de l’àmbit de la comunicació audiovisual i la publicitat, així com d’altres especialitats com el disseny, l’art, el periodisme, l’arquitectura, les humanitats, la sociologia, la psicologia, etc.


Sortides professionals

Els estudis de doctorat preparen l’alumnat per a una varietat de professions relacionades amb la comunicació:

 • Carrera acadèmica com a docents en escoles universitàries i universitats.
 • Conduir investigacions i projectes d’innovació en empreses dedicades a la comunicació, a l’activitat publicitària, al periodisme, a las telecomunicacions, a les polítiques de comunicació o altres camps relacionats.
 • Treballs de consultoria i d’investigació tant en institucions privades com públiques.

Objectius i justificació

Els estudis de doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat estan adreçats a la formació d’investigadors altament qualificats, amb un èmfasi en les metodologies quantitatives, qualitatives i experimentals. L’objectiu és analitzar i interpretar el complex univers involucrat en la ideació, producció, circulació i consum de continguts de comunicació audiovisual i de publicitat, amb la finalitat de realitzar la tesi doctoral.

El dinamisme i abast del nostre camp requereix un equilibri entre investigació bàsica i aplicada, així com una diversitat d’enfocaments i aproximacions que faci possible un entorn intel·lectual ric, condició indispensable per a una recerca crítica de qualitat. L’aprenentatge haurà de conduir a l’elaboració d’una tesi que suposi una nova aportació o increment de coneixement en l’objecte d’estudi escollit, o bé l’ampliació i/o refutació d’una teoria preexistent.

Competències transversals:

 • Utilitzar repertoris bibliogràfics, arxius documentals, bases de dades i fons audiovisuals amb la finalitat d’obtenir informació rellevant per a la seva investigació.
 • Dominar tècniques de cerca apropiades per a la diversitat de fonts involucrades en l’univers de la comunicació.
 • Comprendre, sistematitzar, interrelacionar i analitzar de forma integrada les dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites y/o audiovisuals de procedència diversa.
 • Dominar les tècniques pròpies de la disciplina i especialment les relacionades amb l’objecte d’estudi escollit.
 • Conèixer la producció científica específica prèvia sobre el tema a investigar.
 • Saber la teoria consolidada i els debats més recents sobre l’àmbit en el qual es realitzi la recerca.
 • Conèixer els requeriments de la recerca científica i aplicar-los en la fase de disseny, desenvolupament i presentació final de la tesi.
 • Capacitat d’exposar i disseminar els resultats de la investigació.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, l’alumnat disposa d’un ampli fons bibliogràfic, documental i audiovisual específic en comunicació i publicitat a la Biblioteca, Hemeroteca i Mediateca de la Facultat de Ciències de la Comunicació.


Infraestructures pròpies del doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat

Els doctorands es beneficien dels diversos projectes d’investigació competitius dels docents que en formen part i poden aprofitar part dels seus espais de treball, infraestructures i altres aportacions com software específic, fonts bibliogràfiques, etc. A més, el Grup de Recerca consolidat GRISS compta amb un laboratori de recerca que permet l’emmagatzemament i tractament de dades digitals i de senyals audiovisuals. Es beneficien del fons documental del Centre d’Estudis Olímpics (CEO) i de l’Institut de la Comunicació (InCom).

Els doctorands poden abordar determinats objectes d’estudi experimentals i metodologies en consonància amb aquestes aportacions que repercuteixen favorablement en el procés d’execució de les diferents tesis i en la qualitat dels resultats finals.