El GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi), és un grup d’investigació consolidat de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat el 1980, reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 2009SGR1013) i adscrit al Departament de Comunicació Audiovisual y Publicitat.

Centra la seva activitat en l’estudi del procès de comunicació en tots els mitjans audiovisuals, inclosos els nous mitjans i suports. Els diferents projectes realitzats se centren en els processos de producció, difusió i recepció.

Els resultats d’aquests estudis són aplicables a les estratègies creatives, programàtiques i de planificació de l’activitat comunicativa, en el camp audiovisual i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). També són aplicables a la interpretació de les conseqüències socials i a l’orientació de les polítiques de comunicació.

Per altra banda, subministren un coneixement profund dels llenguatges dels diferents mitjans i suports i del comportament de les audiències en els processos de consum de les indústries culturals.

Finalment, ens fa competents en el disseny de les polítiques de comunicació i en l’enginyeria de continguts, camps en els quals se centra bona part de la nostra activitat de transferència tecnològica a la societat i a la industria.

Pel desenvolupament de les seves activitats, compta amb tres observatoris permanents: Euromonitor (Observatori de la televisió als principals mercats europeus des de 1988 i del mercat nord americà des de 1997), Radiomonitor (Observatori permanent de la ràdio des de 1996) i OIM2 (Observatori internacional d’aplicacions interactives multimèdia, offline i online). Articulat sobre la xarxa del Prix Möbius International des de 1992)-