GRISS

GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi), és un grup de recerca consolidat de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat al1980, reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 2017SGR672) i adscrit al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Últimes publicacions

Navarro, C.; Delgado, M.; Paz, E.; Garcia-Muñoz, N.; Mendoza, A. (2021)

Popular on-air and popular on-line: Analysis of the broadcaster’s Twitter strategies of the highest-rated British and Spanish TV series. 

Catalan Journal of Communication & Cultural Studies

Navarro, C. (2020)

The origin of imported TV content and the public service remit in European PSBs: RTVE and the BBC.

Journal of Popular Television

Coromina, Ò., Delgado, M., Prado, E.; García-Muñoz, N. (2020)

Estrategias de activación de la audiencia social en Twitter de los programas más populares de la televisión generalista en Europa.

Estudios sobre el Mensaje Periodístico

Navarro, C.; Coromina, Ò. (2020)

Discussion and mediation of social outrage on Twitter: The reaction to the judicial sentence of La Manada

Communication & Society

Prado, E; Delgado, M.; García Muñoz, N.; Monclús, B.; Navarro, C. (2020).

General-television programming in Europe (UE5): Public versus commercial channels.

El profesional de la información

Monclús, B.; García, N.; Delgado, M.; Franquet, R.; Prado, E.; Mendoza, A. (2019)

A discrete proposal: Appeals to the social networks of popular programmes in Europe

Cuadernos.info