Franquet, R. ; Larrègola, G. ; (eds.) (1999): Comunicar a l’era digital / Comunicar en la era digital / Comunícate at digital age , Barcelona : Societat Catalana de Comunicació


Martí, J.M. (1998): Periodisme radiofònic i transició política a Reus , Valls : Cossetània


Larrègola, G. (1998): De la televisión analógica a la televisión digital , Barcelona : CIMS


García Muñoz, N. (1997): Comportamientos y hábitos de consumo televisivo del niño en el ámbito familiar. Barcelona, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona


Castellanos, P.; Civil, M.; Crusafon, C.; Gasull, C. ; Luzón, V. ; Ramajo, N. ; Sánchez, J.A. (coord.) (1997): Actas de las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores en Comunicación , Bellaterra : Dpto. de Comunicación Audiovisual y Publicidad/Dpto. de Periodismo y Ciencias de la Comunicación UAB


Delgado, M. (1996): Història de la Ràdio a Mallorca, 1933-1994 , Palma de Mallorca : El Tall


Martí, J.M. ; et al. (1996): La ràdio a Catalunya: estructura del sistema radiofusor català , Barcelona : Centre d’Investigació de la Comunicació


Martí, J.M. (ed.) (1995): Nuevos formatos de radio en USA. Los formatos radiofónicos americanos: su interés para España , Barcelona : SONIMAG/Radio Barcelona-SER