De la hegemonía a la competencia: transformaciones en las estrategias programáticas de las televisiones públicas europeas en los últimos 30 años (UE5) (30PUBTV)

2019-2022

Finançament: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Investigadores principals: Núria Garcia Muñoz i Matilde Delgado


Redes sociales y televisión Generalista en Europa (EU-5): Usos en pantalla y actividad en red de las audiencias

2016-2019

Finançament: Ministerio de Economía y Competitividad

Investigadors principals: Matilde Delgado i Núria García

Resum: 

Un dels reptes als que s’enfrenten els operadors de televisió en l’entorn digital és la rentabilització de la seva convivència amb un conjunt creixent de noves formes de distribució i consum vinculades a Internet. En aquest context, la convergència de la televisió amb les xarxes socials sorgeix el concepte de televisió social, que fa referència sobretot a l’activitat que es genera a les xarxes socials a partir de la programació televisiva.

 
En aquest projecte, no obstant, volem centrar-nos en ambdós àmbits: Per una part ens interessem en l’ús que les cadenes generalistes europees fan en els seus programes de major audiència de les xarxes socials i, per una altra, per l’activitat que es genera a les pròpies xarxes, sigui aquesta de promoció editorial per part de les cadenes o generada pels usuaris de forma autònoma.
 
L’objectiu principal del projecte és precisament l’exploració de les sinergies que permeten innovar les estratègies en l’ús de les xarxes socials en relació als continguts més populars de la televisió als cinc grans mercats europeus: Italia, Espanya, França, Regne Unit i Alemanya.


Entorno cross media: transformaciones organizativas y productivas en los grupos radiotelevisivos

2009-2011
Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigadora Principal: Rosa Franquet


Televisión interactiva en el entorno cross media: tipología de la oferta, los contenidos, los formatos y los servicios emergentes

2006-2009
Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia
Investigadora principal: Rosa Franquet


Televisión interactiva: simbiosis tecnológica y sistemas de interacción con la televisión

2003-2004
Finançament: Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Investigadors principals: Emili Prado I Rosa Franquet


Representación de género en los principales medios de comunicación on line en catalán

2003-2004
Finançament: Institut Català de la Dona
Investigadora principal: Rosa Franquet


Información on line en los principales medios de comunicación

2003-2004
Finançament:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Investigadora principal: Rosa Franquet


Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación

2002-2003
Finançament: Fundación Alternativas
Investigadors principals: Enrique Bustamante, José María Álvarez Monzoncillo, Gustavo Buquet, Rosa Franquet i altres.


Comunicación y cultura en la era digital

2000-2001
Finançament: Fundación Alternativas
Investigadors principals: Enrique Bustamante, José María Álvarez Monzoncillo, Gustavo Buquet, Rosa Franquet i altres.