Contacte: celina.navarro@uab.cat

Despatx: I2- 107


Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (2012), Màster en Comunicació Audiovisual i Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona (2013) i Doctora en Continguts de Comunicació a l’Era Digital per la UAB (2017). La seva tesi es centra en les pràctiques de la indutria televisiva darrere dels fluxes de continguts transnacionals al Regne Unit i Espanya. Actualment és tècnica de recerca del grup d’investigació GRISS i professora associada del departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB).

Ha impartit diverses assignatures en el grau de Comunicació Audiovisual  i en els Màsters de Comunicació Audioivsual i Publicitat i  Comunicació i Marketing digital relacionades amb els mètodes d’investigació en comunicació, anàlisi d’audiències, gèneres audiovisuals i gestió de continguts digitals. També ha tutoritzat Treballs de Fi de Grau dels graus en Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques i Treballs de Final de Màster.

Ha participat en dos projectes I+D  finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Les seves principals línies de recerca són els estudis televisius, on destaca l’estudi dels fluxes televisius, i les noves formes de consum dels mitjans, incloent-hi la interacció de l’audiència amb els continguts audiovisuals mitjançant les xarxes socials.

Ha realitzat estades de recerca al Centre for Research in Film and Audiovisual Cultures de la Roehampton University de Londres i al Centro de Investigaçao e estudos de Sociologia de l’Instituto Universitario de Lisboa.

Ha participat en diversos congressos nacionals i internacionals entre els quals destaquen diverses edicions del IAMCR, ECREA i AE-IC.


Celina Navarro Bosch