Contacte: gemma.gomez.bernal@uab.cat

Despatx: I2-107


Llicenciada en Comunicació Audiovisual (2013), Màster en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat (2014) i doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat (2018) per la Universitat Autònoma de Barcelona La se tesi doctoral focalitza en l’estudi de la tecnologia de la realitat augmentada en relació amb el sector publicitari.

Ha impartit docència als Graus en Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat amb assignatures relacionades amb la creació i gestió de continguts digitals i xarxes socials, També ha tutoritzat diferents TFG’s i TFM’s.

Ha format part de dos projectes I+D  finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ha participat en diferents jornades i congressos de la AEIC, IAMCR i en la European Media and Communication Doctoral Summer School d’ECREA. Durant la seva etapa com a doctoranda va fer una estada de recerca a la University of Leicester.

Les seves principals àrees d’interès en el camp de la investigació són els formats de publicitat digital, els mètodes digitals, les xarxes socials i la realitat augmentada. Tot tenint en compte el context actual de la hipermodernitat.


Gemma Gómez Bernal