Contacte: natividad.ramajo@uab.cat

Despatx: I0-422


Professora Titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat.

Llicenciada en Ciències de la Informació, Màster en Comunicació Interactiva, Telecomunicacions i Multimèdia i doctora en Ciències de la Informació per la UAB.

Les seves investigacions es centren en les polítiques sobre multimèdia i noves tecnologies, així com en els hàbits de recepció i els models de consum de les noves modalitats de ràdio i televisió, especialitat en la que ha col·laborat en diferents recerques de la Universitat del País Basc.


Natividad Ramajo Hernández