Haro, Immaculada (1997) (TI): Gènesi, estructura i evolució dels sistemes d’interactivitat televisiva: repercussions en el procés comunicatiu, dir.: Emili Prado


García Muñoz, Núria (1997) (TD): Comportamientos y hábitos de consumo televisivo del niño en el contexto familiar, dir.: Emili Prado | Enlace


Vidal i Juanola, Marc (1997) (TI): Formats radifònics “tot-notícies” a l’Estat espanyol: naixement i consolidació de “Catalunya Informació” (1992-1997), dir.: Josep M. Martí


Zermeño Flores, Ana Isabel (1996) (TD): La previsibilidad como estrategia narrativa en la telenovela, dir.: Emili Prado


Tavares de Carvalho, Dirceu (1996) (TD): Partitura de la acera: programa de enseñanza de la creación publicitaria televisiva, dir.: Rosa Franquet


García Muñoz, Núria (1996) (TI): Hábitos y comportamiento del consumo televisivo del niño de seis años en el contexto familiar, dir.: Emili Prado


Arana, Edorta (1995) (TD): Gizarte eta nazio errepresentazioa telebistegietan, Universidad del País Vasco, dir.: Emili Prado | Enlace


Delgado Reina, Matilde (1995) (TD): La radiodifusió a Mallorca 1933-1994, dir.: Rosa Franquet


Bonet Bagant, Montse (1995) (TD): La ràdio espanyola en el context dels grups de comunicació: evolució de la indústria radiofònica 1924-1994, dir.: Josep M. Martí  | Enlace


Gutiérrez González, Mónica Diana (1994) (TD): La televisión educativa en México, análisis y perpectivas, dir.: Rosa Franquet


Bonet Bagant, Montse (1993) (TI): L’estratègia multimèdia: mite i realitat, dir.: Josep M. Martí


Larrègola i Bonastre, Gemma (1993) (TI): Televisió d’alta definició: orígens i evolució, dir.: Emili Prado


Soengas Pérez, Xosé (1993) (TD): Los informativos diarios en las televisiones autonómicas (TVG, TV3 y ETB), dir.: Emili Prado


Delgado Reina, Matilde (1993) (TI): Radio Mallorca: història de l’emissora decana de les Illes Balears, dir.: Rosa Franquet


Larrègola i Bonastre, Gemma (1993) (TD): Televisió d’alta definició (1968-1993): assoliments, contradiccions i decepcions d’una innovació tecnològica: repercussions en l’ecosistema comunciatiu, dir.: Emili Prado


Peñafiel Saiz, Carmen (1992) (TD): Radios autonómicas y transformaciones de la radio entre 1980-1990, dir.: Emili Prado